ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το Mini Cutie;

Πώς χρησιμοποιείται το Mini Cutie;

Τί είναι τα μπλέ μπιλάκια μέσα στο μπουκαλάκι;

Τί συστατικά περιέχει το Mini Cutie;

Έχουν δοκιμαστεί σε ζώα τα Mini Cutie;

Πού φτιάχνονται τα Mini Cutie;